Θερινό Σχολείο «Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής» του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου ΑΠΘ σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης

"Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με θέμα «Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής», από τις 6 - 13 Ιουλίου 2016, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές όλων των επιπέδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί). Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://medlawlab.web.auth.gr/gr/news/8.

Για το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ,
Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ".