Θέση ασκούμενου δικηγόρου

Δικηγορικό γραφείο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ζητεί ασκούμενο/η δικηγόρο με προοπτική μόνιμης συνεργασίας μετά το πέρας της άσκησης. Απαραίτητα προσόντα : Άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προθυμία, εργατικότητα πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα. Η εξοικείωση με το χώρο των δικαστηρίων και τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο lawfirmoffice2017@gmail.com με την ένδειξη : «ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ»

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;