Θέση εργασίας για 2 δικηγόρους στο Κολωνάκι

Ζητούνται 2 νέοι δικηγόροι με εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/10), με δυνατότητα παράστασης σε ακροατήρια στην Αττική και σε επαρχία, από μεγάλο δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι. Προσφέρεται μηνιαίος ικανοποιητικός μισθός .Ωράριο 09.00-19.00. Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενες συνεργασίες . Θα συνεκτιμηθεί τυχόν τίτλος μεταπτυχιακού στο εμπορικό ή στο εργατικό δίκαιο. Αποστείλατε βιογραφικό στο manospapadakis7191@gmail.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;