Θέση εργασίας για δικηγόρο Αστικού Δικαίου

Αναζητούμε συνεργασία με μάχιμη/ο Δικηγόρο στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με άριστη γνώση στο χειρισμό υποθέσεων και ικανή δικαστηριακή πρακτική εμπειρία. Συνεκτιμάται η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος ς και το πνεύμα πρωτοβουλίας και καινοτομίας στο χειρισμό των υποθέσεων. Ανταγωνιστικές αποδοχές, επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών ως 30/5/19 στο email hr@mcaounilaw.gr.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;