Θέση εργασίας για δικηγόρο Εμπορικού Δικαίου

Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με κύριο αντικείμενο το εμπορικό δίκαιο αναζητά Δικηγόρο.

Απαραίτητα προσόντα:
· 4 έως 6 έτη δικηγορίας
· Άριστη γνώση αγγλικών
· Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
· Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα εταιρικού, τραπεζικού, χρηματοοικονομικού δικαίου ή δικαίου κεφαλαιαγοράς.

Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη προϋπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία με αντίστοιχο αντικείμενο και ουσιαστική συμμετοχή σε συναλλαγές χρηματοδότησης ή εξαγοράς/συγχώνευσης επιχειρήσεων, νομικούς ελέγχους.

Aποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@sardelaslaw.gr

Παρακαλούμε αναφέρετε κωδικό αγγελίας: L4-6

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;