Θέση εργασίας για δικηγόρο στον Πειραιά

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΝΟΥΣ .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: m.tzortzi@tzortzilaw.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;