Θέση εργασίας για γραμματέα σε δικηγορική εταιρεία

Ζητείται γραμματέας σε δικηγορική εταιρεία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, καθώς και η άριστη χρήση Η/Υ.

Βιογραφικά στο l.siotou@siotoulaw.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;