Θέση εργασίας για νέο/α δικηγόρο

Νέος,-α δικηγόρος ή ασκούμενος,-η ζητείται για άμεση έναρξη συνεργασίας από δικηγορικό γραφείο περιοχής Λεωφ. Αλεξάνδρας. Άριστες συνθήκες συνεργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Ωράριο 09.00-17.30.

Επικοινωνία: nalexandris@outlook.com.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;