Θέση εργασίας στην εταιρεία Βενιέρης-Αλεξανδροπούλου

Από την δικηγορική εταιρεία ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ζητείται δικηγόρος τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας με μεταπτυχιακό τίτλο για άμεση πρόσληψη και ενασχόληση με την δικαστηριακή πρακτική του εμπορικού και του αστικού δικαίου. Ωράριο 9-6 και αμοιβή που καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους.

Αποστολή βιογραφικού στο ven@valaw.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;