Η δικηγορική εταιρία μας αναζητά ασκούμενη δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση.

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: ageorgantidis@g-labour.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;