ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Ασκούμενος/η δικηγόρος ζητείται από δικηγορικό γραφείο ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Απαραίτητα στοιχεία: i) συνέπεια+ υπευθυνότητα+ οργανωτικό πνεύμα ii) άριστη γνώση εφαρμογών Η/Υ iii) άριστη γνώση αγγλικής, θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση γερμανικής. Περιβάλλον συνεργασίας & μάθησης. Αποστολή βιογραφικών στο housseas@otenet.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;