Θέση για δικηγόρο

Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι αναζητεί δικηγόρο, με τα εξής προσόντα:

• Εμπειρία 2-5 ετών σε υποθέσεις τραπεζικού και εμπορικού δικαίου

• Εξειδίκευση στην αναγκαστική εκτέλεση

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων και σε παράσταση στα δικαστήρια

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο LawFirmHRDpt@gmail.com αναγράφοντας ρητά στο θέμα «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ».

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;