Θέση για δικηγόρο

Το δικηγορικό γραφείο "Π. Παντελεάκη και συνεργάτες" ζητεί δικηγόρο με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό δίκαιο. Απαραίτητη πολυετής εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών. Ωράριο κατόπιν συνεννόησης, δυνατότητα και για εξωτερική συνεργασία.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpanteleaki@gmail.com.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;