Θέση για δικηγόρο Αστικού Δικαίου στην Αθήνα

Από δικηγορικό γραφείο Αθήνας ζητείται Δικηγόρος με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο εμπορικό και αστικό δίκαιο για πλήρη απασχόληση. Μεταπτυχιακός τίτλος στο Εμπορικό Δίκαιο θα εκτιμηθεί. Αμοιβή 900€-1200€ ανάλογα με προσόντα.

Bιογραφικά στο email: zahar_di@otenet.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;