Θέση για δικηγόρο Αστικού και Διοικητικού Δικαίου

Δικηγορικό γραφείο Αθήνας με αντικείμενο αστικό και διοικητικό επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο 5ετίας για μόνιμη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lmastersgr@gmail.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;