Θέση για δικηγόρο στην Αθήνα

Δικηγορικό γραφείο πλησίον Ευελπίδων αναζητά συνεργασία με νέο/α δικηγόρο με ικανότητα σύνταξης δικογράφων και καλή γνώση Διοικητικού Δίκαιου.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@algroup.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;