Θέση για νέο δικηγόρο

Νέος/α δικηγόρος ζητείται από δικηγορικό γραφείο στον Αγ. Ι. Ρέντη ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Απαραίτητα στοιχεία: i) συνέπεια+ υπευθυνότητα+ οργανωτικό πνεύμα ii) εξοικείωση με την δικαστηριακή πρακτική iii) άριστη γνώση εφαρμογών Η/Υ iv) άριστη γνώση αγγλικής, θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και γνώση γερμανικής. Περιβάλλον συνεργασίας & μάθησης. Αποστολή βιογραφικών στο housseas@otenet.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;