Θέση για συνεργάτη στο δικηγορικό γραφείο Ελευθερίου Βαλάκου

Το Δικηγορικό Γραφείο Ελευθερίου Βαλάκου (Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα) αναζητά δικηγόρο – συνεργάτη με επαγγελματική εμπειρία έως πέντε (5) ετών στο πεδίο του αστικού και ποινικού δικαίου.
Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: valakos.e@gmail.com.

Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;