Θέση ημιαπασχόλησης για δικηγόρο Παρ'Εφέταις

Εταιρία επιθυμεί part-time συνεργασία με Δικηγόρο παρ΄ Εφέταις, με μεγάλη εμπειρία σε ακροατήρια και δικόγραφα αστικού και ποινικού δικαίου. Επιθυμητή και καλή γνώση GDPR.

Αποστείλατε βιογραφικό στο: adsdelegate@gmail.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;