Θέσεις διδασκόντων νομικών επιστημών με το Π.Δ. 407/80 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων επιλογής του εαρινού εξαμήνου 2016-17 στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law) και «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (Master of Science in Energy Law, Business, Regulation and Policy) της Σχολής:

Π.Μ.Σ. Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας:
- Δίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Internet Law and E-Business)
- Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο (Financial Crime)

Π.Μ.Σ. Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική:
- Διαχείριση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και Αειφορίας (Management and Design of Renewable Energy and Sustainability Systems)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αναστασία Καραβασίλη (τηλ. 2310 807 529, email: infoseba@ihu.edu.gr(link sends e-mail)).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.ihu.edu.gr 

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;