Θέσεις εργασίας στη δικηγορική εταιρεία Troulis & Partners

Η δικηγορική εταιρεία Troulis & Partners αναζητεί Συνεργάτες Δικηγόρους:
1. Στο δικαστικό τμήμα με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
2. Στο φορολογικό τμήμα με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων και με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Δημόσιο ή/και Φορολογικό).
Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικής και εφαρμογών MS Office.
Πρόσθετη εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν κατά περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@troulislaw.com (α) βιογραφικό και (β) συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα, που να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις, προς ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;