Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Νομικής

“Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με ένα πτυχίο Νομικής!”: όποιος σκέφτεται να ακολουθήσει το δρόμο των νομικών σπουδών, πιθανώς έχει ακούσει μια παραλλαγή της μυθικής αυτής φράσης, η οποία υπόσχεται έναν παράδεισο προοπτικών σταδιοδρομίας μετά την απόκτηση ενός πτυχίου νομικής. Οι νομικές σπουδές, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, συνεχίζουν να διατηρούν το υψηλό τους κύρος, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα εφόδια σε όσους τις επιλέγουν προκειμένου να ακολουθήσουν μια καριέρα σχετική με τη μάχιμη δικηγορία, ή, ενδεχομένως, να στραφούν σε μια εναλλακτική “νομική” σταδιοδρομία.

Ένας φοιτητής νομικής λογίζεται λανθασμένα ως ένας μελλοντικός δικηγόρος, στην πραγματικότητα όμως, οι πόρτες που του ανοίγονται μετά το πέρας των σπουδών του είναι πολυάριθμες και εκτείνονται σε πολύ περισσότερα γνωστικά αντικείμενα από όσα μπορεί και ο ίδιος ακόμα να φανταστεί. Και αυτό γιατί οι νομικές σπουδές δεν είναι μια στείρα απομνημόνευση νόμων, όπως πολλοί νομίζουν, αλλά η ενασχόληση με το δίκαιο εν γένει, το οποίο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αναπτύσσει πολλαπλές μεταβιβάσιμες δεξιότητες, ικανές να δημιουργήσουν ικανότητες κατάλληλες για ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι γνώστες του να προσελκύονται από εργοδότες από διάφορους κλάδους και τομείς.

Αν είστε τελειόφοιτος Νομικής ή απλά αναρωτιέστε σε τι οφελεί ένα πτυχίο Νομικής, επιτρέψτε μας να σας συστήσουμε σε κάποιους πρώην “συναδέλφους” φοιτητές: Ο Bill Clinton και ο Barack Obama, δύο μόνο από τα αναρίθμητα τρανά ονόματα που αναδείχθηκαν στην πολιτική σκηνή, καθώς και η Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ηillary Clinton, αποτελούν αξιομνημόνευτα παραδείγματα αποφοίτων Νομικής που διέπρεψαν στο διεθνή εργασιακό στοίβο. Επιπρόσθετα, μεγάλη μερίδα ηγετικών προσωπικοτήτων που έχουν γράψει ιστορία στο πολιτικό γίγνεσθαι και έχουν κληροδοτήσει ψήγματα της σοφίας τους στην ανθρωπότητα, όπως ο Gandhi, ο Fidel Castro και ο Νelson Mandela είχαν περάσει από το δρόμο της Νομικής προτού χαράξουν τη δική τους πορεία.

Ακόμα να πειστείτε; Όχι, δε σας λέμε ότι η μοναδική διέξοδος είναι η δικηγορία ή η πολιτική. Aυτό θα ήταν υπερβολή. Και ματαιοδοξία. Ασφαλώς και υπάρχουν ακόμα περισσότερες και ενδιαφέρουσες προοπτικές για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν μια νομική καριέρα, τόσο εντός, όσο και εκτός του χώρου του δικαίου. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα ποιες είναι αυτές:

Πτυχίο Νομικής: Δικηγόρος

Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, σε όλες σχεδόν τις χώρες, απαιτείται ένα διάστημα πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχιακού τίτλου, προκειμένου να αποκτηθεί η δικηγορική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό το διάστημα στα ελληνικά δεδομένα μεταφράζεται σε 18 μήνες πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο και επιτυχή εξέταση (γραπτή και προφορική) στον Άρειο Πάγο. Μετέπειτα επιτρέπεται η εγγραφή του δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής του και η ενασχόληση του με τον κλάδο του δικαίου που ο ίδιος επιθυμεί (ή ακόμα και η εξειδίκευσή του σε περισσότερους από έναν κλάδους).

Πτυχίο Νομικής: Δικαστικός Λειτουργός

Για να ακολουθήσει κανείς το δικαστικό κλάδο, θα πρέπει να εξεταστεί και να γίνει δεκτός να φοιτήσει στην Εθνική Σχολή Δικαστών (http://www.esdi.gr/). Οι εξετάσεις προκηρύσσονται μια φορά το χρόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (συνήθως τέλη Μαΐου). Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός είναι: α) να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια από τη λήψη της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, β) να έχει συμπληρώσει το 28ο έτους της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο. Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής, ο δεύτερος της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και ο τρίτος των Εισαγγελέων. Οι απόφοιτοι διορίζονται σε θέση δοκίμου δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο που αντιστοιχεί, στον κλάδο τον οποίο παρακολούθησαν.

Πτυχίο Νομικής: Διπλωμάτης

Οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν από το διπλωματικό σώμα μετά από επιτυχή εξέταση στις σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται για την εισαγωγή στη Σχολή Διπλωματών (http://www.mfa.gr/). Οι εξετάσεις αυτές είναι ίσως οι δυσκολότερες στη Χώρα, λόγω της ποικιλίας και της ευρύτητας των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται και του απαιτούμενου επιπέδου γνώσεων που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως π.χ. από τους 156 υποψηφίους που διαγωνίζονται, εισάγονται μόνο οι 20 με την υπαλληλική ιδιότητα των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία προκηρύσσεται σύμφωνα με τον νόμο από το υπουργείο Εξωτερικών, μια φορά τον χρόνο (ενίοτε και κάθε ενάμιση χρόνο). Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, αλλά να μην έχουν υπερβεί το 35ο. Η ιδιότητα του διπλωμάτη μπορεί να έχει υψηλό κύρος και πολλά πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει μεγάλες ευθύνες και απαιτεί τη δυνατότητα διενέργειας πολυάριθμων ταξιδιών, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει αιτία κλονισμού του οικογενειακού περιβάλλοντος του διπλωμάτη.

Πτυχίο Νομικής: Συμβολαιογράφος

Πρόκειται για ένα κλειστό επάγγελμα, με προκαθορισμένο αριθμό θέσεων στην περιφέρεια κάθε Εφετείου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό που προκυρήσσεται μια φορά το χρόνο προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις, ο οποίος περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων διαφόρων κλάδων του δικαίου. Απαιτείται πτυχίο νομικής, τουλάχιστον διετής άσκηση δικηγορίας και ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του ορισμένα βασικά κωλύματα. Θετικό στο συγκεκριμένο τομέα, είναι το γεγονός ότι το επάγγελμα, αν και κλειστό, έχει ανοίξει μερικώς, αφού το Υπουργείο προκηρύσσει κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερες θέσεις.

Πτυχίο Νομικής: Καθηγητής Πανεπιστημίου/ Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

Για το διορισμό ως καθηγητή Πανεπιστημίου, απαραίτητη είναι η προηγούμενη απόκτηση διδακτορικού τίτλου από ημεδαπό ή αλλοδαπό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι θέσεις ΔΕΠ προκηρύσσονται για ορισμένη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο, τη στιγμή που θα κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο. Τα μέλη ΔΕΠ είναι επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους αποστολής με πρωτοβουλία δική τους και διακριτική ευχέρεια επιλογών ως προς την οργάνωση των καθηκόντων τους. Είναι ιεραρχικά ανεξάρτητα και απολαμβάνουν Συνταγματικής προστασίας ως προς την έλλειψη κάθε δέσμευσης όσον αφορά την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία τους. Ακόμα, τα μέλη ΔΕΠ ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: αφ’ ενός πλήρους απασχόλησης και αφ’ ετέρου μερικής. Η διαφορά έγκειται στο ότι τα τελευταία είναι αποκομμένα από ορισμένα καθήκοντα και από την κυρίαρχη θέση που έχουν τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, κάθε χρόνο προκηρύσσεται ένας μικρός αριθμός θέσεων απασχόλησης για τους πτυχιούχους Νομικής στη Μέση, Γενική και Τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Πτυχίο Νομικής: Δημόσιος Τομέας

Η απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους του να επιδιώξουν την εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης(http://www.ekdd.gr/) με στόχο την καριέρα στη Διοίκηση ή στο διπλωματικό σώμα. Από τους 10.000 ενδιαφερόμενους μόλις 100 είναι συνήθως οι τυχεροί που εισάγονται στην ΕΣΔΔ. Οι σπουδαστές της σχολής κατατάσσονται μεταξύ των εξής τμημάτων: Γενική Διοίκηση, Κοινωνική Διοίκηση, Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, Εμπορικοί Ακόλουθοι και Ακόλουθοι Τύπου. Μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν ανώτερες δημοσιοϋπαλληλικές θέσεις με δελεαστικές αμοιβές, οι οποίες αντανακλούν βέβαια των όγκο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, αλλά και την ανάγκη εργασίας (σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις) στο εξωτερικό. Ως δημόσιος υπάλληλος, ένας απόφοιτος Νομικής μπορεί να απασχοληθεί και στο Υποθηκοφυλακείο.

Πτυχίο Νομικής: Ιδιωτικός Τομέας

Ειδικά μετά την απόκτηση ενός LLΜ συμβούλου διαχείρισης, του επικεφαλής διαχειριστή των πόρων και του διαχειριστή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αντίστοιχα, αναπτύσσοντας τις διαπροσωπικές τους ικανότητες και τις μεθόδους πειθούς, μπορούν να ελιχθούν στο χώρο του marketing, των πωλήσεων, του HR και της διαφήμισης.

Πτυχίο Νομικής: Πολιτικός

Η μελέτη και κατανόηση της κοινωνιολογίας και της ηθικής, αλλά και η καλλιέργεια επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες στην ενασχόληση με την πολιτική (πολιτικός σύμβουλος ή βουλευτής). Δεν είναι τυχαίο το ότι η πλειοψηφία των πολιτικών προέρχεται από νομικούς κύκλους, αφού οι ηγετικές ικανότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποβαίνουν καθοριστικές για την κοινωνικοποίηση και τη χάραξη μιας σωστής κυβερνητικής πολιτικής.

Πτυχίο Νομικής: Εγκληματολόγος/ Αστυνομικός

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία ανοίγουν την πόρτα για την απασχόληση στην Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία ή ακόμα και σε διεκδίκηση θέσεων αξιωματικών της αστυνομίας.

Πτυχίο Νομικής: Συγγραφέας/ Συντάκτης/ Δημοσιογράφος/Εκδότης

Χάρη στις εξαιρετικές εκφραστικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές ικανότητες που αναπτύσσει ένας απόφοιτος Νομικής προκειμένου να αντεπεξέλθει στις πολυσύνθετες ανάγκες του λειτουργήματός του, μπορεί κάλλιστα να εξελίξει το συγγραφικό του ενδιαφέρον μέσω της ενασχόλησης με τη συγγραφή και τη δημοσιογραφία. Η ανάγκη να εκφράσει κατανοητά τις ιδέες του, να ερευνήσει νέα δεδομένα αλλά και να συνθέσει ορθά και πειστικά τα επιχειρήματά του, ευνοεί την στροφή του προς ασχολίες σαν και αυτές. Οι κύκλοι και οι ικανότητες δικτύωσης παίζουν πάντοτε σπουδαίο ρόλο στην ικανότητά του να ανελιχθεί γρήγορα και να φτάσει σε υψηλά επίπεδα, όπως η αρχισυνταξία και οι εκδόσεις.

Πτυχίο Νομικής: Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι νομικές σπουδές ανοίγουν αμέτρητες πόρτες για απασχόληση σε ποικίλους τομείς και γνωστικά αντικείμενα. Η πόρτα που θα κληθεί ο καθένας να ανοίξει, θα εξαρτηθεί από τα ενδιαφέροντα και τις συγκεκριμένες ικανότητες που θα επιλέξει ο ίδιος να εκμεταλλευτεί έτσι ώστε να ασχοληθεί με το επάγγελμα που πραγματικά τον συναρπάζει. Και μη νομίζετε ότι εδώ εξαντλείται όλος ο κατάλογος των επιλογών: στο χέρι σας είναι να ανακαλύψετε και τα “παραθυράκια” που μπορούν να σας βοηθήσουν να μεταπηδήσετε σε άλλους τομείς συναφείς με τα νομικά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά σας. Άλλωστε ένας σωστός νομικός, δε σταματάει ποτέ να ερευνά….

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply