Το Δικηγορικό γραφείο «ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ζητά άμεσα δικηγόρο με εμπειρία 3 ετών

Το Δικηγορικό γραφείο «ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Μπουμπουλίνας 9-11, Μουσείο), ζητά άμεσα δικηγόρο με εμπειρία 3 ετών για πλήρη απασχόληση, ωράριο 9:00- 17:00, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (διοικητικό, υπαλληλικό, πειθαρχικό, πολεοδομικό, δημοσιονομικό). Αποστολή βιογραφικών στο email :pzygouris@gmail.com