Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Βασικά στοιχεία, προστατευτέα αγαθά, πρόσφατες αποφάσεις

*του Στέλιου Βούκουνα, προπτυχιακού φοιτητή Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική  Αρχή η οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 15 παράγραφος 2 .  Το  Ε.Σ.Ρ. συστάθηκε πρώτη φορά το 1989  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα , σε μία απόπειρα ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου λόγω της μετάβασης από το μονοπώλιο της δημόσιας στην ιδιωτική τηλεόραση[1].Οι καταγγελίες πολιτών σχετικά με την εξαπάτηση από τηλεοπτικά παιχνίδια ,τα γνωστά reality show, και η εισβολή αυτών στον ιδιωτικό βίο των ατόμων έκαναν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας μίας ανεξάρτητης αρχής που θα προάσπιζε τα δικαιώματα των πολιτών[2].   Η ενσωμάτωσή του σε συνταγματικό κείμενο πραγματοποιήθηκε στην δεύτερη  κατά σειρά αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 το 2001 . Μετά την αναθεώρηση η θέση του Συμβουλίου ενισχύθηκε,  καθώς πλέον  διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα της επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.  Στο συνταγματικό κείμενο τονίζεται ότι ο  άμεσος έλεγχος του Κράτους αποσκοπεί στην αντικειμενική μετάδοση των πληροφοριών  και στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων όπως επιβάλλουν η «κοινωνική αποστολή» της ραδιοτηλεόρασης και η «πολιτιστική ανάπτυξη» της χώρας.[3] Η προάσπιση της ποιοτικής στάθμης ανατίθεται στον κρατικό έλεγχο που πλέον ασκείται, σύμφωνα με  το Σύνταγμα, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Η έννοια του  κρατικού ελέγχου αρχικά σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μη κρατικός έλεγχος απαγορεύεται. Επιπλέον, ο κρατικός έλεγχος δεν είναι παρά  κυβερνητικός έλεγχος που είναι απαραίτητο  συνάδει με το ισχύον πολίτευμα της χώρας [4]. Τέλος, καθίσταται σαφές από το άρθρο 15 ότι ο κρατικός έλεγχος είναι άμεσος. Η αμεσότητα  δεν σημαίνει ούτε ότι η ραδιοτηλεόραση θα διευθύνεται από το κράτος ούτε πως το κράτος αποτελεί τον μοναδικό φορέα της ραδιοτηλεόρασης, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην αρχή του πλουραλισμού και της πολυφωνίας[5]. Η συγκεκριμένη συνταγματική επιταγή περί αμεσότητας του κρατικού ελέγχου σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα άσκησης επιρροής από την εποπτεία που ασκείται στους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς. Ο έλεγχος είναι μια μορφή εξαρτήσεως πιο έντονη από ότι η απλή εποπτεία. Ο έλεγχος της ραδιοτηλεοράσεως από το κράτος είναι περισσότερο εκτενής και ουσιώδης από την εποπτεία εκ μέρους του κράτους στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.[6]

Όσον αφορά τη συγκρότησή του ,το Ε.Σ.Ρ. αποτελείται από 7 μέλη συνολικά  για την επιλογή των οποίων αρμόδια είναι η  Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής . Τα μέλη της  Ανεξάρτητης Αρχής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, όπως τονίζεται άλλωστε και στο άρθρο 1 του νόμου 2863/2000. Οι αποφάσεις του ελέγχονται από  τα δικαστήρια, ενώ το ίδιο υπόκειται σε κοινοβουλευτικό            έλεγχο.
Οι  κύριες αρμοδιότητες του σχετίζονται με τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και τον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.[7]

Στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών να σέβονται την προσωπικότητα του ατόμου και να μην ενεργούν με τρόπο προσβλητικό ως προς αυτή. Το Ε.Σ.Ρ. ως  θεματοφύλακας της νομοθεσίας παρεμβαίνει συχνά όταν προσβάλλεται η προσωπικότητα του ατόμου   εκδίδοντας αποφάσεις που περιλαμβάνουν είτε την κύρωση του προστίμου είτε της συστάσεως. Άλλωστε, ο αναθεωρητικός νομοθέτης του 2001 εισήγαγε την υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει την αξία του ανθρώπου και την  παιδική ηλικία. Παρουσιάζουν, λοιπόν , ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Ε.Σ.Ρ. την τελευταία δεκαετία 2015-2006 ,διότι με βάση  αυτές μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες είναι κυρίως οι αρχές και οι αξίες που προασπίζει το Ε.Σ.Ρ. και ποια τα έννομα αγαθά που προστατεύει.

Αρχικά, βασική αρχή που έρχεται να προστατέψει η Ανεξάρτητη Αρχή είναι ο πλουραλισμός και η πολυφωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιβεβαίωσης της άποψης αυτής είναι η απόφαση 409/3.11.2014. Στην εκπομπή «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της συστάσεως ,διότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής αμφισβητήθηκαν οι προϋποθέσεις διορισμού του προσφεύγοντα Ηλία Χατζή στην ΕΠΟ. Απαραίτητο στοιχείο για την ορθή λειτουργία της εκπομπής θα ήταν να παρευρίσκονταν  στο πλατό και ο ίδιος ο Η. Χατζής, έτσι ώστε να ακουστούν και οι δικές του απόψεις .Με αυτόν τον τρόπο η ενημέρωση του κοινού θα ήταν πλήρης και αντικειμενική, καθώς  οι τηλεθεατές θα είχαν την ευκαιρία να μάθουν και τη δική του εκδοχή.

Επιπλέον, το Ε.Σ.Ρ. παρεμβαίνει όταν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και ειδικότερα οι δημοσιογράφοι , που αποτελούν τη φωνή των σταθμών , ασκούν καταχρηστικά το δικαίωμα του πληροφορείν.  Στις  εκπομπές «Ζούγκλα» και «Κίτρινος Τύπος»  που προβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2006 από τον τηλεοπτικό σταθμό ALTER CHANNEL έγινε αναφορά σε γεγονότα που έχουν συντελεστεί αρκετά χρόνια πριν την προβολή των εκπομπών αυτών με σκοπό να θιχτεί η τιμή και η υπόληψη των αναφερόμενων προσώπων. Μάλιστα, ορισμένα εξ’ αυτών των γεγονότων είχαν οδηγηθεί και είχαν κριθεί από τη δικαιοσύνη ,οπότε δεν παρουσίαζαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον .Κατά τη διάρκεια των εκπομπών έγινε απόπειρα απαξίωσης πρώην πρωθυπουργού  και ειπώθηκαν ιδιαίτερα μειωτικές εκφράσεις για   πρώην πρόεδρο  κόμματος. Στην σχετική  απόφαση με αριθμό 223/23.4.2012 ,κατά την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση του προστίμου των 150.000 ευρώ        διαφαίνεται ,λοιπόν , η πρόθεση των μελών του Συμβουλίου να διαφυλάξουν την προσωπικότητα και την τιμή του ατόμου από εκπομπές που θέτουν ως αποκλειστικό   στόχο την προσβολή αυτών και όχι την ενημέρωση  του κοινού.

Επίσης, το Ε.Σ.Ρ. επιδιώκει την αξιοπρεπή αντιμετώπιση του ατόμου από τους τηλεοπτικούς σταθμούς , για αυτό και παρεμβαίνει κάθε φορά που  το δικαίωμα αυτό του ατόμου καταστρατηγείται Έτσι στην απόφαση 88/4.2.2013 αποτυπώνεται η προσπάθεια του να προστατέψει μια συγκεκριμένη ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών – των φαρμακοποιών – των οποίων η αντιμετώπιση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANTENNA ήταν απαράδεκτη, αναξιοπρεπής και άδικη.

Επιπροσθέτως,  η ιδιωτική  ζωή  του ατόμου, ακόμα και αν το προβαλλόμενο είναι πρόσωπο της επικαιρότητας , είναι σεβαστή και απαραβίαστη. Για  τον λόγο αυτό, άλλωστε, επιβλήθηκε πρόστιμο στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA CHANNEL  με την  απόφαση 70/5.2.2008, καθώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής «ΚΩΔΙΚΟΣ ALPHA –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ  ΜΑΡΤΥΣ» προβλήθηκε βίντεο µε αναπαράσταση της ερωτικής ζωής των προσώπων για τα οποία γίνεται αναφορά στην εκπομπή . Και  η απόφαση 180/4.4.2006,όμως, έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψη ότι όταν θίγονται ιδιαίτερες εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής του ατόμου η παρέμβαση του Ε.Σ.Ρ. είναι ηχηρή. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση που γίνονται γνωστά στο κοινό ορισμένα προβλήματα υγείας προσώπου που δεν παρευρίσκεται στην εκπομπή και λόγω της ύπαρξης αυτών εξασφάλισε αναβολή εκπληρώσεως της στρατιωτικής του θητείας, επιβάλλεται πρόστιμο προς την εκπομπή που αποκάλυψε τα στοιχεία δίχως τη συναίνεση του θιγομένου.

Τέλος, το Ε.Σ.Ρ. παρουσιάζεται ανένδοτο στις περιπτώσεις εξευτελισμού της προσωπικότητας του ατόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  η απόφαση  144/27.3.2006 κατά την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ σε εκπομπή που έθετε απάνθρωπες και εξευτελιστικές δοκιμασίες στους διαγωνιζόμενους. Το αξιοσημείωτο της απόφασης αυτής είναι ότι, παρά το γεγονός πως οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλονται σε συγκεκριμένες δοκιμασίες με τη συναίνεσή του, το Ε.Σ.Ρ. δεν «διστάζει» να επιβάλει κύρωση στην εκπομπή που θέτει τη δοκιμασία.

Οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το Ε.Σ.Ρ. διαφοροποιούνται στην ποσότητα, στην αυστηρότητα αλλά και στην έκταση ανά πενταετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πενταετία 2006-2010 το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε συνολικά είκοσι τρεις  αποφάσεις που σχετίζονται με την προσβολή της προσωπικότητας, ενώ το χρονικό διάστημα 2011-2015 οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δεν ξεπερνάνε τις έξι.

Πιο συγκεκριμένα, τα έτη 2006-2007 αποτελούν τα έτη όπου εκδόθηκαν οι περισσότερες αποφάσεις ,καθώς  το Ε.Σ.Ρ. προέβη σε έκδοση δώδεκα αποφάσεων , έξι σε κάθε έτος. Και την επόμενη , όμως , τριετία το Ε.Σ.Ρ. παρενέβη ουκ ολίγες φορές , στις περιπτώσεις που θεωρούσε ότι προσβάλλονταν η προσωπικότητα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έτσι, το 2008 και το 2010 θα εκδώσει τέσσερις αποφάσεις ανά έτος, ενώ το 2009 τρεις.

Το πλήθος των αποφάσεων καταδεικνύει την αυστηρότητα του Ε.Σ.Ρ. εκείνη την περίοδο. Το παραπάνω στοιχείο επιβεβαιώνεται ακόμα και από το τι είδους ήταν οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονταν. Από τις συνολικά είκοσι τρεις αποφάσεις που εκδόθηκαν μέσα στη πενταετία  μόνο στις πέντε η διοικητική κύρωση είναι αυτή της συστάσεως. Στις υπόλοιπες επιβλήθηκαν  πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά μεγάλα. Πιο συγκεκριμένα το 2006  από τις έξι αποφάσεις που εκδόθηκαν επιβλήθηκαν τέσσερα πρόστιμα. Ανάλογη είναι η κατάσταση και το 2007.  Το 2008 και το 2010 οι συνολικά επτά αποφάσεις (τρεις και τέσσερις αντίστοιχα) διέταξαν ως διοικητική κύρωση το πρόστιμο. Το 2009 αποτελεί το μοναδικό έτος του χρονικού διαστήματος που εξετάζουμε όπου εκτός από τα δύο πρόστιμα που αποτέλεσαν την κύρωση των τότε εκδοθέντων αποφάσεων, επιβλήθηκε και οριστική διακοπή εκπομπής.  Ειδικότερα  στην απόφαση  268/2.6.2009 τα μέλη του Συμβουλίου εξήντλησαν όλη τους  την αυστηρότητα διατάσσοντας την οριστική διακοπή συγκεκριμένης εκπομπής που έθιγε κατά τρόπο κατάφορο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Ε.Σ.Ρ. στη συγκεκριμένη περίπτωση σταθμίζοντας στην απόφασή του και το γεγονός ότι σε πρότερο χρονικό διάστημα είχε επιβάλει  στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις για παρόμοιες εκπομπές ,οι οποίες αγνοήθηκαν από τον σταθμό , στέλνει ένα σαφές μήνυμα πως εκπομπές όπου κατ ΄  εξακολούθηση προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και δεν τηρούν το κριτήριο της ποιοτικής στάθμης των εκπομπών όπως αυτό τίθεται από το Σύνταγμα, δεν έχουν θέση στην ελληνική τηλεόραση. Η αυστηρότητα που διείπε εκείνον τον καιρό τις περισσότερες αποφάσεις διαφαίνεται χαρακτηριστικά και από την απόφαση  56/5.2.2007 κατά την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της συστάσεως σε τηλεοπτικό σταθμό  για προσβολή της προσωπικότητας του ατόμου, παρά το γεγονός ότι στη συζήτηση συμμετείχαν συγγενείς και φίλοι του συγκεκριμένου ατόμου  και με αυτόν τον τρόπο παρεχόταν δυνατότητα παρουσίασης της προσωπικής του εκδοχής. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από τα επόμενα έτη, όσο περνάει ο καιρός το Ε.Σ.Ρ. παρουσιάζεται λιγότερο αυστηρό στις αποφάσεις του, γεγονός που επιβεβαιώνει  η απόφαση   161/14.4.2009.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση , ενώ υπάρχει σαφής προσβολή της προσωπικότητας του Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιου  από τον δημοσιογράφο της εκπομπής «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA»  η οποία προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL,  η Αρχή  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω τηλεπαρουσιαστής µε το από 18.2.2009 έγγραφό του προς τον ως άνω Μητροπολίτη αναγνώρισε το σφάλμα του ζητώντας εγγράφως  συγγνώμη, επιβάλλει απλώς  τη διοικητική κύρωση της συστάσεως. Εν προκειμένω ,λοιπόν παρατηρούμε  μια πολύ χαρακτηριστική  απόφαση που δείχνει ότι το Ε.Σ.Ρ.  είναι  αρκετά επιεικές στην τιμωρία των προσβαλλόντων  , όταν υπάρχει ένδειξη μετάνοιας.

Από την άλλη , πολύ διαφορετική είναι η κατάσταση την επόμενη πενταετία 2011-2015 κατά την οποία το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε συνολικά 6 αποφάσεις. Ειδικότερα, τα έτη 2011.2012,2014 και 2015 προέβη στην έκδοση μίας απόφασης ανά έτος, ενώ το 2013 οι αποφάσεις που εκδόθηκαν ήταν δύο. Είναι εμφανές από τα παραπάνω σε πόσο μεγάλο βαθμό έχει  μειωθεί η έκδοση αποφάσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το Ε.Σ.Ρ. παρεμβαίνει λιγότερο, διατηρώντας μια πιο ήπια στάση σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο δικαιωμάτων σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Ακόμα και οι κυρώσεις που επιβάλλει είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές της προηγούμενης πενταετίας , καθώς το ποσό των προστίμων που επιβάλλεται είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα ποσά. Βέβαια, στη μοναδική απόφαση που εκδόθηκε το 2015 παρατηρείται διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες που εκδόθηκαν στο διάστημα 2011-2015 και μία οπισθοδρόμηση. Στην 326/3.10.2015 το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε πρόστιμο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ με αφορμή σχόλια των δημοσιογράφων της εκπομπής  «Πρώτη Γραμμή» για τον προσφεύγοντα κ. Πάνο Καμμένο. Οι δημοσιογράφοι, κατά την προσέλευση του κ. Καμμένου στο εκλογικό τμήμα προέβησαν σε δηκτικά ,ειρωνικά και σε κάποιο σημείο απαξιωτικά σχόλια με αποτέλεσμα τα μέλη του Συμβουλίου να θεωρήσουν ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα του προσφεύγοντα  και έτσι να προβούν στην επιβολή προστίμου .Ωστόσο ,το γεγονός ότι ο κ. Καμμένος αποτελεί δημόσιο πρόσωπο ,από τη στιγμή  που είναι Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που προσέφυγε στο Ε.Σ.Ρ. μέλος της Κυβέρνησης ,έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται από τη πλευρά του αλλά και από τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. μεγαλύτερη ανοχή σχετικά με τα σχόλια που γίνονται από τους δημοσιογράφους και αφορούν το πρόσωπό του. Το Συμβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζεται αντάξιο των περιστάσεων εξαντλώντας την αυστηρότητά του και περιορίζοντας το δικαίωμα στην έκφραση. Συνάγεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι όσο περνάει ο καιρός ο αριθμός και ο χαρακτήρας των αποφάσεων  του Ε.Σ.Ρ. διαφοροποιούνται. Καταρχάς, οι αποφάσεις χρόνο με τον χρόνο γίνονται λιγότερες και  το Ε.Σ.Ρ. δεν είναι τόσο επιρρεπές στην επιβολή κυρώσεων. Από την πρακτική αυτή καθίσταται σαφές πως στη στάθμιση των δύο δικαιωμάτων το δικαίωμα   της ελευθερίας  έκφρασης διευρύνεται  σε σχέση με το δικαίωμα στην προσωπικότητα  και για περιστατικά που σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονταν διοικητική κύρωση πλέον δεν εκδίδεται καμία απόφαση. Επιπλέον, από ό,τι  φαίνεται τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. προσπαθούν να οξύνουν τον αυστηρό χαρακτήρα των αποφάσεων, κάτι που είναι εμφανές και από τη μείωση του αριθμού των αποφάσεων που εκδίδονται αλλά και από τα πρόστιμα τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο υψηλά . Τα μέλη του Συμβουλίου προσπαθούν πλέον να μην επιβάλουν εύκολα και με ευχέρεια κυρώσεις προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς προστατεύοντας έτσι  το ιερό  δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης του οποίου ο συνεχής περιορισμός μόνο βλαπτικά για το Δημοκρατικό πολίτευμα αποτελέσματα  θα είχε. Τέλος, καθίσταται σαφές από το περιεχόμενο των αποφάσεων ότι οποιοδήποτε τηλεοπτικό προϊόν δεν  έχει ως  βασικό σκοπό του την ενημέρωση του κοινού ,αλλά την αναφορά σε γεγονότα που προσβάλλουν την προσωπικότητα του ατόμου και την αξία του τιμωρούνται με κυρώσεις. Τηλεοπτικά προϊόντα  που θίγουν ατομικά δικαιώματα, καλλιεργούν ένα σκανδαλοθηρικό κλίμα και ανασύρουν στην επιφάνεια τελεσμένες καταστάσεις απλά και μόνο για να αυξήσουν τα νούμερα της τηλεθέασης αντιμετωπίζονται με καχυποψία από το Ε.Σ.Ρ. και πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο των αποφάσεων του.

Στις περισσότερες αποφάσεις, ανεξαρτήτως του πότε εκδόθηκαν , γίνεται επίκληση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων στις οποίες αυτές στηρίζονται . Έτσι, το άρθρο 15 του Συντάγματος συναντάται σε  όλες τις αποφάσεις . Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. εκδίδουν τις περισσότερες αποφάσεις τους με γνώμονα τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 15 περί αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοση ειδήσεων και κυρίως εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης των προβαλλόμενων προγραμμάτων . Επιπλέον, συγκεκριμένες διατάξεις του προεδρικού  διατάγματος  77/2003 που αναφέρονται στην ακριβή και αληθή μετάδοση γεγονότων και την  παρουσίαση τους  με προσοχή και αίσθημα ευθύνης  ,στον έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιείται πριν τη μετάδοση κάθε ελευθερίας αλλά και στην ανάγκη  διάκρισης των υποθέσεων από τα γεγονότα  χρησιμοποιούνται συχνά από τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. για τη νομική θεμελίωση των εκδιδόμενων αποφάσεων. Τέλος ,υπάρχουν και άλλοι νόμοι όπως ο νόμος 2328/1995 στον οποίο τονίζεται η ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη  και ο νόμος 2863 του 2000 στον οποίο επισημαίνεται ότι αρμόδιο για να ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και να επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης οι οποίοι γίνονται αντικείμενο επίκλησης για τη αιτιολογία της απόφασης.

Η διοικητική κύρωση που περιλαμβάνει κάθε απόφαση συνάγεται  από αρκετά κριτήρια .Καταρχάς, το πρώτο κριτήριο που λαμβάνουν  υπόψη τα μέλη του Συμβουλίου είναι η βαρύτητα της παράβασης. Διαφορετική θα είναι η  κύρωση που θα επιβληθεί σε τηλεοπτικό σταθμό που υπέπεσε σε μεγαλύτερης βαρύτητας παράβαση και διαφορετική σε άλλον. Επιπλέον, το ποσοστό τηλεθέασης που συγκέντρωσε το προβαλλόμενο πρόγραμμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο είδος της κύρωσης. Επίσης, το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε σταθμός για το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και η διαφημιστική δαπάνη αποτελούν κριτήρια για το τι κύρωση θα εκδοθεί. Τέλος, πολύ σημαντικός παράγων είναι και αν  έχουν επιβληθεί  με προηγούμενες αποφάσεις διοικητικές κυρώσεις στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό .Μάλιστα , αν ο τηλεοπτικός σταθμός είναι υπότροπος της ίδιας εκτροπής η κύρωση που θα του επιβληθεί θα είναι υψηλότερη.

________________________________________________________________________________________________

[1] Βλ. Γ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, όπ. π., σελ. 48.

[2] Βλ. Β. ΘΕΟΛΟΓΗ, όπ π. .σελ 178.

[3] Βλ. Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, όπ. π . , σελ. 472

[4] Βλ. Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ , όπ. π. , σελ. 465-466.

[5] Βλ. Α. ΤΣΕΒΑ ,Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

[6] Βλ .Π.  ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, όπ. π. ,σελ. 466.

[7] ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ε.Σ.Ρ.