Το ύψος της αποζημίωσης από ηθική βλάβη θα ελέγχει ο Άρειος Πάγος

Μέχρι και σήμερα, παγιώς το ανώτατο δικαστήριο του Άρειου Πάγου δεν επεδίωκε να ελέγχει το ύψος των χρηματικών αποζημιώσεων που επεδίκαζαν τα κατώτερα δικαστήρια, παρά μόνο τη νομική ορθότητα της απόφασης που κατέληξε στο συμπέρασμα.

Αυτή η τακτική φαίνεται πως άλλαξε σύμφωνα με την εισήγηση της εισαγγελέως του ΑΠ Ευτέρπης Κουτζαμάνης και του αεροπαγίτη Μιχαήλ Αυγουλέα, σε υπόθεση καταγγελίας εμπορική σύμβασης, όπου επιδικάσθηκε ως εύλογη χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο θεωρήθηκε.

Το σκεπτικό εδράζεται στις συνταγματικές αρχές και τον Αστικό Κώδικα, πως ο Άρειος Πάγος έχει την ευχέρεια στις περιπτώσεις επιδίκασης αποζημίωσης για ηθική βλάβη, να ελέγχει εάν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και εάν το ποσό της αποζημίωσης που έχει επιδικαστεί είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό.

Νομικώς δεν φαίνεται τόσο να καταστρατηγεί την προηγούμενη τακτική του, πάντως σίγουρα αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη (και λόγο)  απότι παλαιότερα.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;