Το Πιλοτικό πρόγραμμα διαδικτυακού δικαστηρίου θα είναι έτοιμο αυτό το καλοκαίρι στο ΗΒ

του JohnHyde

Κατά τα τέλη Ιουλίου, ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη δοκιμή του νέου διαδικτυακού δικαστηρίου θα είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει.

Τα πρακτικά από την συνεδρίαση του Απριλίου στην Επιτροπή Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα οποία δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτουν ότι έχουν δημιουργηθεί σχέδια κανόνων παράλληλα με την τεχνολογία πληροφοριών που θα καταστήσουν εφικτή την ικανοποίηση αξιώσεων μέσω διαδικτύου.

Την περασμένη χρονιά, ο Λόρδος JusticeBriggs πρότεινε σημαντικές αλλαγές στη δομή των αστικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας αποτελούμενης από τρία στάδια για την επίλυση δικαστικών διαφορών μέσω διαδικτύου.

Τα πρακτικά της ΕΚΠΔ αναφέρουν ότι οι κανονισμοί για το διαδικτυακό δικαστήριο έχουν δημιουργηθεί με τρόπο «φιλικό προς τον χρήστη» που διαφέρει από τον ήδη υπάρχοντα Κώδικα, με πιο απλουστευμένη γλώσσα, ώστε να απευθύνεται απευθείας στον διάδικο.

Ο κος. JusticeBirss δήλωσε πως η διαδικασία ήταν «δύσκολη», αλλά θα ξεκινήσει εγκαίρως.

Οι υποθέσεις που θα μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, θα περιοριστούν σε καθορισμένες αξιώσεις που δε θα υπερβαίνουν το ποσό των £10.000, ενώ οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν μόνο μία υπόθεση τη φορά. Αντιθέτως, οι υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα σε ορισμένα σημεία, θα επεξεργαστούν υπό τον κοινό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

«Οι χρήστες θα προσκληθούν στο πρόγραμμα και οι ενάγοντες μαζί με τους εναγόμενους θα παρακινηθούν να παραμείνουν στο διαδικτυακό σύστημα όσο το δυνατόν περισσότερο», σύμφωνα με πληροφορίες. «Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι χρήστες θα γνωρίζουν από την αρχή ότι συμμετέχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα ως ελεγχόμενη ομάδα και μπορούν να βγουν από αυτό ανά πάσα στιγμή».

Στα πρακτικά σημειώνεται ότι ο επαρχιακός δικαστής Lethem εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις χρεώσεις και την πιθανή διάκριση, σε περίπτωση που η χρέωση δεν είναι ίδια ή χαμηλότερη από το υπάρχον κυβερνητικό πρόγραμμα “MakeaClaimOnline (MCOL)”.

Υπήρχαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν το διαδικτυακό δικαστήριο θα ορίσει ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις λεπτομέρειες της αξίωσης. Παρόλο που το πρόγραμμα δεν θα θέσει το ίδιο όριο με το MCOL, το οποίο περιορίζει τους χρήστες σε 1.080 χαρακτήρες, θα πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις για το τι θα πρέπει να περιοριστεί από το λογισμικό.

Το διαδικτυακό δικαστήριο θα είναι εθελοντικό και από τις δύο πλευρές, ενώ βοήθεια θα είναι διαθέσιμη και για τα δύο μέρη είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου.

Τα σχέδια του Briggs περιλάμβαναν τρία στάδια για τη διαχείριση μιας υπόθεσης. Αρχικά, μια αυτοματοποιημένη διαλογή ώστε να διαπιστωθεί αν έχει αξία. Στη συνέχεια, το συμβιβασμό και τη διαχείριση υποθέσεων με τη συμμετοχή ενός αρμόδιου υπαλλήλου. Τέλος, την απόφαση ενώπιον δικαστή, εάν χρειαστεί. Το δικαστήριο θα χρησιμοποιεί αρχεία που εμφανίζονται στην οθόνη, το τηλέφωνο, σε βίντεο, καθώς και από συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

*Η μετάφραση έγινε από τη Βαλεντίνα Κουμούλου, προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας. (lawgazette.uk)

Αναστασία Λιτζερίνου

Τελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.