ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΒ΄εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης) θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα esdi.gr, στις 14.5.2016, ημέρα Σάββατο.

Όσον αφορά το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων και των εξετάσεων των προαιρετικών ξένων γλωσσών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, μετά την έκδοση των γραπτών αποτελεσμάτων.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.