Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγές υποψηφίων στο διαγωνισμό των δικαστών με αιτιάσεις για ιδιάζουσες σχέσεις εξεταστή καθηγητή Νομικής με πρώην συνεργάτιδές του υποψήφιες του διαγωνισμού

Το ΣτΕ έκρινε με απόφασή του ότι δεν συντρέχει ασυμβίβαστο συμμετοχής καθηγητή στην εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού των δικαστών, παρά τις σχέσεις που είχε με τις δυο συνεργάτιδες του στις δικηγορικές του εταιρείες, συνεργασία η οποία διακόπηκε μόλις δύο μήνες πριν τη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι καθηγητής της Νομικής Σχολής, ο οποίος ήταν μέλος της εξεταστικής επιτροπής των εισαγωγικών εξετάσεων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ορθώς δεν δήλωσε κώλυμα ασυμβίβαστου λόγω του γεγονότος ότι δύο υποψήφιες στο διαγωνισμό ήταν συνέταιροι του και η μία έκανε άσκηση στο γραφείο του.

Δύο υποψήφιοι που δεν πέρασαν στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταγγέλλοντας το γεγονός.

Το ΣτΕ έκρινε ότι δεν συντρέχει ασυμβίβαστο συμμετοχής του καθηγητή. Στην απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επισημαίνεται πως «για τη στοιχειοθέτηση, της ιδιάζουσας σχέσεως ή του ιδιαίτερου δεσμού μέλους συλλογικού οργάνου προς κρινόμενο υποψήφιο δεν αρκεί οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική σχέση, αλλά τέτοια που, ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, είναι πρόσφορη να δημιουργήσει εύλογες υπόνοιες ότι το μέλος του οργάνου έχει ήδη σχηματισμένη και, συνεπώς, προκατειλημμένη γνώμη για τον υποψήφιο τον οποίο πρόκειται να κρίνει».

Αντίθετα, η προεδρεύουσα του Τμήματος του ΣτΕ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου υπογραμμίζει στις αποφάσεις ότι η σχέση του καθηγητή με τις πρώην συνεργάτιδές τους συνιστούν ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση.

Η επιτροπή του διαγωνισμού είχε την ίδια άποψη με το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς μετά από δήλωση που υπέβαλε ο εξεταστής, αποφάνθηκε ότι «δεν θεωρεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμα συμμετοχής».

Μάλιστα η επιτροπή έλαβε την απόφασή της «σε συνδυασμό με την προφορική δήλωση» του καθηγητή ότι «δεν θεωρεί ο ίδιος» ότι «συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμα συμμετοχής»

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.