Το Udemy προσφέρει όλα τα online μαθήματα του με 10€ για μια ημέρα!