«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ανακοινώνεται η δυνατότητα εγγραφής στον 2ο κύκλο εξ αποστάσεως (online) Μετεκπαίδευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα
απευθύνεται αποκλειστικά σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και σε διαμεσολαβητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση, ενώ πληροί τις προϋποθέσεις της ανά τριετία
υποχρεωτικής μετεκπαίδευσής τους κατά το άρθρο 27Β του Ν. 4640/2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
Θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, με τις εξής θεματικές ενότητες, οι κάτωθι:
Αλαμπάση Θεώνη | Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)
Δέδε Σοφία | Οικονομολόγος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Αγορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων – Ανάλυση προβλήματος. Λειτουργία και Κανόνες Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. ΠΕΕ 42/30.05.2014. Κώδικας Δεοντολογίας – ΔΕΚ. Βασικές αρχές Τραπεζικής
Διαμεσολάβησης (Έννοιες). Διαδικασία Τραπεζικής Διαμεσολάβησης. Προϊόντα Ρυθμίσεων. Διαδικασία
Ρυθμίσεων. Διαδικτυακή Τραπεζική Διαμεσολάβηση. Τεστ πραγματικότητας – Ψυχολογία των μερών.
Προσομοίωση
Καριοφύλλας Σπυρίδων | Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής Συμπεριφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάσκων
στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Περιφερειακός
Διευθυντής Δικτύου καταστημάτων Τράπεζας Eurobank
Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk): Από τις χορηγήσεις στις ρυθμίσεις
Τουρλούπης Κώστας | Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ΜΔΕ, Επικεφαλής Μονάδας Αναδιαρθρώσεων Δανείων
Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων doValue Greece ΑΕΔΑΔΠ
Πλαίσιο λειτουργίας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.
Είδη χορηγητικών/πιστωτικών συμβάσεων
Τσαχιρίδης Σωκράτης | Δικηγόρος, ΜΔΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Διαχειριστές των Funds και διενέργεια δικαστικών πράξεων - αναγκαστικής εκτέλεσης (ΟλΑΠ 1/2023 και η
επόμενη ημέρα).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 24 ώρες και θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) με σύγχρονη εκπαίδευση
μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις εξής ημερομηνίες:
Τετάρτη 24/01/2024 17.00 έως 21.00 (4 ώρες)
Πέμπτη 25/01/2024 17.00 έως 21.00 (4 ώρες)
Παρασκευή 26/01/2024 17.00 έως 21.00 (4 ώρες)
Δευτέρα 29/01/2024 17.00 έως 21.00 (4 ώρες)
Τρίτη 30/01/2024 17.00 έως 21.00 (4 ώρες)
Τετάρτη 31/01/2024 17.00 έως 21.00 (4 ώρες)
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480) ευρώ και εξοφλείται εφάπαξ. Επί του
ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με την πολιτική εκπτώσεων του Παντείου
Πανεπιστημίου, η οποία έχει ως εξής:
 Έκπτωση 15% για πρόωρες εγγραφές (early birds): Τελικό ποσό διδάκτρων: 408 ευρώ.
 Έκπτωση 25% σε όσους έχουν συμμετάσχει ήδη στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών
ή/και σε άλλο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του ΦΚΔ του Παντείου Πανεπιστημίου: Τελικό ποσό διδάκτρων:
360 ευρώ.
 Έκπτωση 25% σε ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του
Παντείου Πανεπιστημίου, νέους δικηγόρους (κάτω της 5ετίας), ασκούμενους δικηγόρους: Τελικό ποσό
διδάκτρων: 360 ευρώ.
 Έκπτωση 50% σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου: Τελικό ποσό διδάκτρων: 240 ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο:
https://e-learning.panteion.gr/programmata/metekpaideysi-sti-diamesolabisi
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα σταλεί email για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ μπορείτε να βρείτε
στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα: www.mediation-panteion.gr ή/και να επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο e-
mail: mediation@panteion.gr

Ο Διευθυντής του Φορέα
Άγγελος Μπώλος
Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου
Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply