Β. Αλεξανδρής : Ελλιπες το θεσμικο πλαισιο για τη Νομικη βοηθεια

Η δήλωση του προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή στο Έθνος της Κυριακής
Το θεσμικό πλαίσιο είναι ελλιπές

«Σε εθνικό επίπεδο ο θεσμός της νομικής βοήθειας ρυθμίζεται από τον Ν. 3226/2004. Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 1 και 2 αυτού, η επιλογή των συνηγόρων «γίνεται βάσει καταστάσεως που καταρτίζει ο οικείος δικηγορικός σύλλογος. Κάθε δικηγορικός σύλλογος συντάσσει μηνιαία κατάσταση των δικηγόρων υπηρεσίας του επόμενου μήνα, ξεχωριστά για ποινικές υποθέσεις και για υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, και την αποστέλλει στο οικείο δικαστήριο. Παράλληλα, συντάσσει και αποστέλλει ημερήσια κατάσταση με ικανό αριθμό δικηγόρων για την παροχή νομικής βοήθειας στην ανάκριση και στην εκδίκαση κακουργημάτων και αυτόφωρων πλημμελημάτων.

Οι συνήγοροι υπηρεσίας ορίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά από την αντίστοιχη κατάσταση του δικηγορικού συλλόγου. Σε περίπτωση παράλειψης αποστολής της ημερήσιας κατάστασης, η επιλογή γίνεται από τη μηνιαία κατάσταση. Σε περίπτωση παράλειψης αποστολής της μηνιαίας κατάστασης, η επιλογή γίνεται από όλους τους δικηγόρους του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις.

Ηδη υπό το υφιστάμενο καθεστώς, η δημιουργία ''αυτοσχέδιων'' καταστάσεων από τους ίδιους τους συνηγόρους και ο διορισμός τους με βάση τέτοιες καταστάσεις ούτε προβλέπεται ούτε επιτρέπεται. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρηθεί ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι από πολλές απόψεις ελλιπές. Κατ’ αρχάς δεν υφίστανται επαρκείς εγγυήσεις για την τήρηση της συγκεκριμένης κατάστασης συνηγόρων που αποστέλλεται από τον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο, με αποτέλεσμα τα ίδια τα δικαστήρια να παρακάμπτουν συχνά τη θεσμοθετημένη διαδικασία προς διευκόλυνσή τους. Πέραν τούτου δεν υφίσταται ούτε συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης των δικηγόρων οι οποίοι καλούνται να παρέχουν νομική βοήθεια, γεγονός που εν τέλει αποβαίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Η μεταρρύθμιση του θεσμού της νομικής βοήθειας είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετεί ουσιαστικά εκείνους που την έχουν ανάγκη".

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply