Ξεκίνησε να καταβάλλεται η ειδική εκλογική αποζημίωση των εκλογών της 26ης Μαϊου στους ΔΑ εντός νομού

Ξεκίνησε να καταβάλλεται η ειδική αποζημίωση των εκλογών της 26ης Μαϊου στους ΔΑ εντός νομού.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ημερομηνίες πίστωσης της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς όσων υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον IBAN τους είναι 19 και 20 Ιουνίου 2019.

Η καταβολή των αποζημιώσεων για την 2η Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί, για όσους δικαστικούς αντιπροσώπους έχουν προβεί στην καταχώριση των στοιχείων τους στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ www.gsis.gr , μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.