ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με αντικείμενο το Ποινικό, Εμπορικό (Διεθνές Εμπορικό) και Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ζητεί ασκούμενο δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση.
Απαραίτητα προσόντα:
-εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων Αθηνών ή Πειραιώς,
-άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
-πολύ καλό χειρισμό Η/Υ
-εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv.viografika.ap@gmail.com