Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Για την εκπόνηση της πρακτικής του / της άσκησης, απόφοιτο Νομικής με τα εξής προσόντα:

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής

• Άριστη γνώση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) Προσφέρονται:

• Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας

• Ενασχόληση με ποικίλες νομικές υποθέσεις

• Δυνατότητες εξέλιξης

Τηλ.: +30 210 288 6589,  Fax: +30 210 288 6258,   email: fani.theochari@gr.ey.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;