ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 6ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ

Έμπειρη/ος δικηγόρος, τουλάχιστον 6ετούς πραγματικής και σοβαρής εμπειρίας Αστικού, Εμπορικού και Οικονομικού Ποινικού, ζητείται σαν εσωτερικός συνεργάτης για γραφείο στο κέντρο. Βιογραφικά εις agfirm.law@gmail.com.