Ζητείται δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη

H Δικηγορική Εταιρία Rhetor Law Firm (Ζάχος Δ. Παπαμιμίκος Α. και Συνεργάτες) με γραφεία στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ζητά δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων εμπορικού δικαίου για την στελέχωση του γραφείου της Θεσσαλονίκης. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο εμπορικό δίκαιο. Αποστολή βιογραφικού στο email: info@rhetor.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;