Ζητείται έμπειρος δικηγόρος

Νέος/α δικηγόρος πενταετούς εμπειρίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ζητείται από δικηγορικό γραφείο. ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. Απαραίτητα στοιχεία : i) εξοικείωση με την δικαστηριακή πρακτική, ii) ευχέρεια στη σύνταξη δικογράφων, iii) συνέπεια + υπευθυνότητα + οργανωτικό πνεύμα, iv) άριστη γνώση εφαρμογών Η/Υ, v) άριστη γνώση αγγλικής. Θα συνεκτιμηθούν εξειδίκευση στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ / ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και γνώση γερμανικής. Αποστολή βιογραφικών και ενδεικτικών δικογράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση housseas@otenet.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;