Ζητείται νέος δικηγόρος

Tα δικηγορικά γραφεία "KYROS LAW OFFICES" αναζητούν δικηγόρο έως 30 ετών, με ειδίκευση σε τραπεζικό ή/και φορολογικό δίκαιο και αποδεδειγμένη ικανότητα στη σύνταξη δικογράφου, για τη στελέχωσή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό βιογραφικό σημείωμα το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2016 στη διεύθυνση:  info@kyroslawoffices.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;