Ζητείται νέος/α δικηγόρος

Ζητείται για Θεσσαλονίκη νέος - νέα Δικηγόρος με πραγματική εμπειρία σε σύνταξη δικογράφων, παράσταση σε δικαστήριο κυρίως σε αντικείμενα αστικού και εμπορικού δίκαίου. Γνώση Αγγλικών και άριστη χρήση Η/Υ. Πλήρη απασχόληση/Αμοιβή.

Αποστολή βιογραφικών στο email : info@tellioslaw.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;