ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ

Δικηγορική εταιρεία αναζητεί Προϊστάμενο Δικηγόρων με: • Επαγγελματική εμπειρία σε διοίκηση ομάδας είναι απαραίτητη • 2-3 χρόνια εμπειρίας ως υπεύθυνος Νομικού Τμήματος σε εταιρεία ή σε Δικηγορική Εταιρεία • Καλή γνώση Αγγλικών • Άριστη γνώση Η/Υ • Γενική γνώση σε Αστικό, Εμπορικό, Διοικητικό, Φορολογικό και Εργατικό, Αναγκαστική Εκτέλεση Αποστολή:human.resources@sioufaslaw.gr , αναγράφοντας στο θέμα «ATTORNEYS’ SUPERVISOR».