Ζητείται Paralegal Assistant από την Δικηγορική Εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

Paralegal Assistant

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Δικαίου.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συνεργατών σε διάφορους τομείς του δικαίου, διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, συμβουλευτικής και μαχόμενης δικηγορίας. Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας και των αυξημένων απαιτήσεων, αναζητούμε έναν νέο συνεργάτη, για την οργάνωση της γραμματείας (paralegal assistant), με τριβή σε διάφορους τομείς του Δικαίου για υποστήριξη στην οργάνωση του εμπορικού τμήματος (back office).

Περιγραφή Θέσης:

• Παρακολούθηση εξέλιξης και πορείας υποθέσεων
• Οργάνωση και επικαιροποίηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
• Οργάνωση νομικής ύλης
• Επιμέλεια βιβλιοθήκης
• Διαχείρηση τηλεφωνικού κέντρου
• Παροχή γραμματειακής υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:

• Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη Νομική ή σε συναφή αντικείμενα.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Δικηγορικές Εταιρείας ή Γραφεία
• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Excel, καλή γνώση Outlook, Word, Internet κλπ.
• Υψηλή ταχύτητα πληκτρολόγησης
• Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C1)
• Δίπλωμα Ειδίκευσης για Στελέχη Νομικών Επαγγελμάτων (Πιστοποίηση Paralegal)

 

Επιθυμητά προσόντα:

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Νομική ή συναφή αντικείμενα

Απαιτούμενες δεξιότητες:

• Οργανωτικές, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης και καθορισμένων προθεσμιών
• Ομαδικό πνεύμα

Παρέχονται:

• Μισθός ανάλογoς προσόντων
• Δυναμικό / ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης

 

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό.

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν θα ληφθούν υπόψη, e- mail: career@apostolidislawfirm.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-3619650 ή 210-3610116, 09:00-17:00