Ζητείται Συνεργάτης Δικηγόρος για Φορολογικό δίκαιο

Η δικηγορική εταιρία PotamitisVekris αναζητεί να προσλάβει Συνεργάτη Δικηγόρο στο φορολογικό τμήμα. Απαιτούμενα προσόντα η κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η εξειδικευμένη προϋπηρεσία στο φορολογικό δίκαιο και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση nicole.maraka@potamitisvekris.com: Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποψηφίων που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα εξετάζονται.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply