σύμβαση παραγγελίας Σπύρος Σκιαδόπουλος

Ζητούνται ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

Ζητούνται ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα: (α) Εξαιρετικό επίπεδο ικανότητος διεξαγωγής υποθέσεων στα δικαστήρια και συντάξεως δικογράφων (β) Γνώση της αγγλικής γλώσσης. Πρόσθετα προσόντα αξιολογούνται. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά αποστέλλονται στην διεύθυνση: info@bregiannos-lawfirm.com.