Ζητούνται Νομικοί Συνεργάτες στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή οκτώ (8) θέσεων Νομικών Συνεργατών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30-01-2017

Πληροφορίες παρέχονται από:
α) την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τηλ. 213 2125 665, κα. Γιαννούτσου).
β) την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (τηλ. 210 3332095) σε εργάσιμες ημέρες και τις ώρες (9.00-15.00) μέχρι και την καταληκτική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9401465%CE%A7%CE%998-%CE%9F%CE%93%CE%9D?inline=true

 

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;