Ζητούνται Δικηγόροι ως Εξωτερικοί Συνεργάτες στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων προσκαλεί όσες/ους Δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών , επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες για χρονικό συνεργάτες ίσο με την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας των σχετικών δηλώσεων και με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε (5) μήνες με αντικείμενο εργασίας την συλλογή & επεξεργασία στοιχείων , η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων του Δήμου Πατρέων εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο , να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%946%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%99-%CE%A0%CE%97%CE%98?inline=true

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;