Χορηγία Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανήγγειλε τη χορηγία των ακόλουθων υποτροφιών:

  •  1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση

  • 4 Μεταπτυχιακές (Εξωτερικό) & 8 Μεταπτυχιακές (Εσωτερικό) Υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκενυται η μετεκπαίδευσής τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση 2

  • 1 Υποτροφία σε άπορο πτυχικούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Σχολής καταγόμενος από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή, Έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνος Μπαλτατζή

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση 3

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;