Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Εκλογές Μαίου & Ιουνίου 2019 (Αιτήσεις Προτίμησης- Εξαίρεσης)

Δημοτικές, Περιφερειακές Εκλογές

και Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Εγκύκλιος εκλογών

Εγκύκλιος Α1' Τμήματος.

Οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τουςέτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Παρασκευή, 19-4-2019

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους

Αιτήσεις Προτίμησης - Εξαίρεσης υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων

Αιτήσεις Προτίμησης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου –Επόπτη εκλογών(δείτε την Γεωγραφική διαίρεση για την συμπλήρωση της αίτησης)

Αιτήσεις Εξαίρεσης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου – Επόπτη εκλογών

Πληροφορίες για υπηρεσίες και συλλόγους

Πρότυπο ηλεκτρονικό αρχείο καταλόγου σε μορφή Excelγια δικαστικούς αντιπροσώπους και Εφόρους - Επόπτες. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτού