Με δίδακτρα πλέον ανακοινώθηκε το ενιαίο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ

Εκπλήξεις μας επιφύλαξε φέτος η ανακοίνωση της προκήρυξης του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού στο νέο, εντατικό, ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εισάγεται τον ακόλουθο χρόνο, αναφέρεται ότι απαιτείται η καταβολή τέλους συμμετοχής ύψους 1200 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η χορήγηση τριών υποτροφιών ανά κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, οι επιστημονικές κατευθύνσεις που εισάγονται είναι οι ακόλουθες:

α) Αστικό Δίκαιο

β) Αστικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες

γ) Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές

δ) Εταιρείες & Χρηματοδότηση

ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός

στ) Ναυτικό Δίκαιο

ζ) Εργατικό Δίκαιο

η) Πολιτική Δικονομία

θ) Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

ι) Εγκληματολογία & Αντεγκληματική Πολιτική

ια) Δημόσιο Δίκαιο

ιβ) Φορολογικό Δίκαιο

ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας (Δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-17)

ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος

ιε) Φιλοσοφία Δικαίου

ιστ) Ιστορία Δικαίου

ιζ) Κοινωνιολογία Δικαίου

ιη) Εκκλησιαστικό Δίκαιο

ιθ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

κ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κα) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

κβ) Διεθνείς Αντιδικίες

Η διάρκεια φοίτησης καθορίζεται στα δύο εξάμηνα και την περαιτέρω διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση και τις προυποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/PDFs/pdf_new/anakoinvsh_prokhryksh_pms.pdf

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;