ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ- ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δικηγόρος με άριστη γνώση αγγλικών, αγγλικής νομικής ορολογίας (TOLES Advanced Legal English), πιστοποιημένη γνώση σύνταξης επίσημων επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά και παρουσιάσεων, με σχετική πολυετή εμπειρία στην πρακτική τους, αναλαμβάνει μεταφράσεις παντός είδους δικογράφων, νομικών κειμένων, γνωμοδοτήσεων, συμβάσεων και συναφών εγγράφων, καθώς και διερμηνεία, από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα.
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 6945363832, email: kgalanislaw@gmail.com