Προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

To Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει εξετάσεις για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Καταληκτική ημερομηνία: 06-07-2020

Πληροφορίες: τηλ. 210 3307127

Αναλυτικότερα:
Προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικαστικών επιμελητών